Moč in raba misli
Charles Webster LeadbeaterLCBSI0008


Adyarski pamflet št. 9

Jezik:

slovenski

ISBN EL:

978-961-6741-01-9

Velikost:

900 x 650 px

Strani:

26

 
 
 

Cena

Poštnina

CD

Skupaj

 

Elektronska knjiga

Brezplačna

-
-
-

Z dodano možnostjo tiskanja

2,20

-

-

2,20

 

Komentar knjige:

Kaj je MISEL in kako se manifestira? Tudi tisti, ki so se površno srečali s teozofsko literaturo, vedo, da človek razpolaga s telesi, ki ustrezajo vsakemu od svetov, ki prežemajo solarni sistem - da je astralno telo nosilec želja, poželenj in čustev ter, da se misli izrazijo čez višje telo, ki je še iz bolj fine materije in ga po navadi imenujemo mentalno telo. V tem telesu jasnovidec najprej opazi pojavljanje misli. Te se pojavljajo kot valovanje materije mentalnega telesa, valovanje, ki povzroča različne učinke, ki so vsi v soglasju s tem, kar bi pričakovali kot rezultat znanstvenega poizkusa v fizičnem svetu.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2007 Teozofska knjiga