Vidni in nevidni človek
Charles Webster LeadbeaterLCBSI0004

 

Jezik:

slovenski

ISBN EL:

961-6561-09-X

Velikost:

900 x 650 px

Strani:

147

 
 
 

Cena

Poštnina

CD

Skupaj

 

Elektronska knjiga

6,40

-

-

6,40

 

Komentar knjige:

Človek je nenavadno zapleteno bitje in njegova evolucija, pretekla, sedanja in bodoča je večno zanimiv študij za vse tiste, ki lahko vidijo in razumejo. Skozi kako neskončno dolga obdobja postopnega razvoja je moral preiti človek, da je postal to, kar je; katero prečko na dolgi lestvi svojega razvoja je dosegel; kakšne možnosti nadaljnjega razvoja skriva pred nami tančica prihodnosti; to so vprašanja, ob katerih lahko le redki ostanejo neprizadeti - vprašanja, ki so si jih v vseh dobah postavljali vsi tisti, ki so sploh razmišljali.

V zahodnem svetu so bili podani mnogi in različni odgovori. Mnoge dogmatske trditve, ki so slonele na različnih razlagah tega, za kar so trdili, da je razodetje. Mnoge bistroumne špekulacije, ki so bile v nekaterih primerih plod podrobnega metafizičnega razmišljanja. A dogmatizem nam ponuja zgodbo, ki je že na prvi pogled nemogoča, medtem ko špekulacija potuje po povsem materialističnih poteh in poskuša doseči zadovoljiv rezultat tako, da prezre polovico vseh pojavov, ki bi jih morala pojasniti. Ne dogmatizem in ne špekulacija ne pristopata k problemu s praktičnega zornega kota, kot k stvari, ki jo je mogoče preučevati in raziskovati kot katero koli drugo znanost.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2007 Teozofska knjiga