Uvod v Jogo
Annie Besant (Wood)

 

BABSI0012
 
 

 

Jezik:

slovenski

ISBN EL-13:

978-961-6741-00-2

Velikost:

900 x 650 px

Strani:

112

 
 
 

Cena

Poštnina

CD

Skupaj

 

Elektronska knjiga

Brezplačna

 -

-

 -

Z dodano možnostjo tiskanja

6,65

-

-

6,65

 

Komentar knjige:

Ta kratek oris Joge vsebuje štiri predavanja, ki jih je imela avtorica decembra leta 1907 v Benaresu ob 32. obletnici Teozofskega društva in je namenjen pripravi študenta, ki bi jo želel prakticirati, na njegovo razumevanje Patanjalijevih Suter, najbolj pomembne razprave o Jogi. Zato bodo ta predavanja služila temu, da običajnemu bralcu omogočijo neko predstavo o Znanosti vseh znanosti ter morda nekatere pritegnila k nje nadaljnjemu preučevanju.

Preden je postal posameznik, je imel človek naše oble za sabo dolgo evolucijo v drugih verigah, isto evolucijo skozi mineral do rastline, skozi rastlino do živali, skozi žival do človeka, in nato skozi naše zadnje prebivališče na luni na to oblo, ki jo imenujemo zemlja. Naša evolucija tukaj vsebuje vso silo zadnje evolucije, zato ima človek, ko pride do tega najkrajšega cikla evolucije, ki se imenuje Joga, za sabo celoto nakopičenih sil svoje človeške evolucije. In prav nakopičenje teh sil ga usposablja za hiter prehod. Mi moramo povezati našo Jogo z evolucijo zavesti, sicer je sploh ne bomo razumeli, kajti zakoni evolucije zavesti v vesolju so povsem isti kot zakoni Joge, in principi, po katerih razvija zavest samo sebe v veliki evoluciji človeštva, so isti kot principi, ki jih prevzamemo v Jogi in jih premišljeno uporabimo za hitrejši razvoj naše lastne zavesti. Zato Joga, ko določno začnemo z njo, ni neka nova stvar, kakor si domišljajo nekateri ljudje.

Celotna evolucija je v bistvu ena. Niz je isti, zaporedja istovetna. Najsi razmišljate o razvoju zavesti v vesolju ali v človeški rasi ali v posamezniku, lahko preučujete zakone kot celoto, in v Jogi se učite razumno in določno uporabiti iste zakone na vaši lastni zavesti. Vsi zakoni so eno, kakor koli drugačni na svoji stopnji objavljanja.

Če gledate na Jogo na ta način, potem bo ta Joga, ki se je zdela tako tuja in oddaljena, začela kazati znan obraz ter ne bo prišla k vam v neznanem plašču. Ko preučujete razvoj zavesti in njemu ustrezno evolucijo oblike, se ne bo zdelo tako nenavadno, da morate s človeka preiti na nadčloveka, preseči mejo človeštva, da bi se znašli v področju, kjer se božanskost objavi bolj celovito.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2007 Teozofska knjiga