Pogoji uporabe

Pričujoča stran predstavlja pogoje uporabe v zvezi s cilji, intelektualnimi pravicami, povezavami, zaupnostjo uporabnikovih sporočil, dostopom do (z geslom zavarovanih/varnih) članskih strani in pravnim okvirjem spletne strani TEOZOFSKA KNJIGA z ozirom na avtorske pravice - Copyright © 2006.

Cilji

Osnovni cilj spletne strani TEOZOFSKA KNJIGA je, da omogoči svoboden in anonimen dostop do svoje vsebine in da pomaga napredku ljudi s pomočjo širjenja Teozofije. Spletna stran ni povezana z nobenim društvom, ki se opredeljuje kot teozofsko, in ne zastopa nobene organizacije, čeprav njeni uredniki izhajajo in se naslanjajo na tradicijo Teozofskega Društva s sedežem v Adyarju.

Intelektualne pravice

V zvezi z intelektualnimi pravicami je cilj spletne strani TEOZOFSKA KNJIGA dvojen:

- da opogumlja širjenje Teozofije in
- da ohranja celovitost spletne strani TEOZOFSKA KNJIGA in odpravlja nejasnosti glede njenega izvora in položaja.

Razen, če ni drugače omenjeno, je vso gradivo na tej spletni strani avtorsko zaščiteno in ne sme biti uporabljeno drugače kot na podlagi teh pogojev uporabe.

Gradivo spletne strani TEOZOFSKA KNJIGA je avtorsko zaščiteno in se ga lahko snema ali kopira le z izrecnim dovoljenjem urednika in pod pogojem, da VSE kopije ohranijo copyright in druge opombe o avtorstvu, ki jih vsebuje to gradivo. Nobenega gradiva se ne sme preoblikovati, urejati ali izvzemati izven konteksta na takšen način, da bi njegova uporaba ustvarjala napačno ali zavajajočo predstavo ali vtis glede na položaj, objavo ali delo spletne strani TEOZOFSKA KNJIGA.

Naziv lastnikov avtorskih pravic NE sme biti uporabljen za oglaševanje ali reklamiranje te spletne strani in njene vsebine brez posebnega vnaprejšnjega pismenega dovoljenja. Pravica do copyrighta na dokumentih te spletne strani bo vedno ostala povezana z lastniki avtorskih pravic. Vsekakor ne odobravamo in bomo ukrepali ob popačenju našega dela v zvezi z njegovim avtorstvom, opombami ali v zvezi z njegovim statusom.

Povezovanje

Vsekakor lahko oblikujete povezave s spletno stranjo TEOZOFSKA KNJIGA. Povezave so zgolj napotila na druge spletne strani. Ni vam potrebno prositi za oblikovanje povezave na našo spletno stran - ali katero koli drugo spletno stran. Vendar pa ne bi smeli nikoli narediti nič (vključno z oblikovanjem povezave), kar bi ustvarilo napačno predstavo o spletni strani, za katero oblikujete povezavo, ali nakazalo povezanost s spletno stranjo TEOZOFSKA KNJIGA, ki dejansko ne obstAja. Na primer, ne smete uporabljati zavajajočega oblikovanja, URL trikov, »hot-linkinga« ali preusmeritev, ki popačeno predstavljajo vsebino spletne strani TEOZOFSKA KNJIGA tako, kot da jo objavlja nekdo drug, ne pa spletna stran TEOZOFSKA KNJIGA. Zavedajte se, da je ta zahteva glede vaših predstavitev vaša obveza, kajti spletna stran TEOZOFSKA KNJIGA ne podaja odpovednih izjav glede oblikovanja povezav na našo spletno stran.

Zaupnost uporabnikovih sporočil

Razen v primeru, ko to zahteva zakon, spletna stran TEOZOFSKA KNJIGA ohranja zaupnost vseh uporabnikovih sporočil, ki vsebujejo osebne uporabnikove podatke, ki so neposredno posredovani spletni strani TEOZOFSKA KNJIGA.

Spletna stran TEOZOFSKA KNJIGA uporablja osebne podatke uporabnikov le v skladu z namenom, za katerega so bili posredovani. Podatki niso posredovani nobeni tretji osebi in se izbrišejo, če tako zahteva uporabnik.

Uporabnikova sporočila na kateremkoli forumu ali klepetalnici ne bodo upoštevana kot zaupna in spletna stran TEOZOFSKA KNJIGA lahko uporabi katerokoli informacijo v takšnih sporočilih, vključno s katerokoli zamislijo, idejo, znanjem ali drugo intelektualno lastnino.

Dostop do (z geslom zavarovanih/varnih) članskih strani

Dostop do in uporaba z geslom zavarovanih in/ali varnih članskih strani spletne strani TEOZOFSKA KNJIGA in tistih spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI je omejena le na pooblaščene uporabnike. Nepooblaščeni posamezniki, ki bodo poskušali vstopiti na te strani spletnih strani TEOZOFSKA KNJIGA in TEOZOFIJA V SLOVENIJI, so lahko sodno preganjani.

Izjava v zvezi s pravnim okvirjem

Spletna stran TEOZOFSKA KNJIGA ne pregleduje nobene od spletnih strani, ki so oblikovale povezavo s spletno stranjo TEOZOFSKA KNJIGA in ni odgovorna za vsebino katerekoli od teh spletnih strani. Vedite, da je katerakoli NE-TEOZOFSKA KNJIGA spletna stran neodvisna od spletne strani TEOZOFSKA KNJIGA in da spletna stran TEOZOFSKA KNJIGA nima nadzora nad vsebino te spletne strani. Prav tako povezava na neko NE-TEOZOFSKA KNJIGA spletno stran ne prinaša nobene odgovornosti glede njene vsebine in glede uporabe te spletne strani. Uporabnikova odgovornost je, da sprejme vse varnostne ukrepe v zvezi z vsebino ali uporabo takšne spletne strani. Uporabnikova odgovornost je, da sprejme vse varnostne ukrepe v zvezi z virusi, črvi, trojanskimi konji in drugo podobno programsko opremo uničevalske narave.

Informacija na spletni strani TEOZOFSKA KNJIGA lahko vsebuje tehnične pomanjkljivosti ali tipografske napake. Informacija se lahko spreminja in posodablja brez najave. Spletna stran TEOZOFSKA KNJIGA lahko kadarkoli vpelje izboljšave in/ali spremembe v zvezi z gradivom, ki ga vsebuje, ali o katerem poroča, brez predhodne najave. Spletna stran TEOZOFSKA KNJIGA lahko brez najave vnese spremembe tudi v Pogoje uporabe. Uporabnik, ki ga te spremembe zavezujejo, bi moral zato občasno obiskati to stran in pregledati, kakšni so trenutni Pogoji uporabe.

Omejitev odgovornosti

V ZVEZI Z DOKUMENTI IN SLIKAMI NA SPLETNI STRANI TEOZOFSKA KNJIGA SPLETNA STRAN TEOZOFSKA KNJIGA NE JAMČI, DA JE VSEBINA TEH DOKUMENTOV ALI SLIK BREZ NAPAK IN PRIMERNA ZA VSAKOVRSTNO UPORABO, ALI PA, DA UPORABA TE VSEBINE NE BO PREDSTAVLJALA KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC DRUGIH.

V NOBENEM PRIMERU SPLETNA STRAN TEOZOFSKA KNJIGA NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNOKOLI NAPOSREDNO ALI POSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO IZGUBO DOBIČKA, NEPREMOŽENJSKO ŠKODO, IZGUBO PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGIH PODATKOV NA VAŠEM SISTEMU, KI BI LAHKO NASTALA UPORABNIKU ZARADI OBISKA SPLETNE STRANI TEOZOFSKA KNJIGA ALI ZARADI NEZMOŽNOSTI OBISKA LE-TE.


Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2007 Teozofska knjiga