Naslovi
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Astralna raven - LCBSI0002

Leadbeater, Charles Webster

Knjiga približa bralcu nevidni, a širen in nastanjen svet, ki se ga večinoma ne zavedamo. Ponuja nam opis njegovega prizorišča, njegovih prebivalcev in pojavov, ki so zanj značilni. Temelji na jasnovidnem raziskovanju te ravni, ki se za mnoge zdi sporno, a vseeno vredno pozornosti. Več ...

Bogovi v izgnanstvu - LJBSI0001

Leeuw, Johannes Jacobus Van der

Mi smo priklenjeni na skalo materije kot Prometej, vendar pa se, dokler se ne zavemo, kaj resnično smo, sploh ne zavedamo, da smo ujetniki, izgnanci. Tudi človek, ki je bil v času svoje mladosti pregnan iz svoje rodne dežele in ki je mnoga leta preživel med tujci, se v bedah in nadlogah svojega izgnanstva le malo spominja, da je nekoč poznal drugačna okolja. Več ...

Človek in njegova telesa - BABSI0005

Besant, Annie

Zadnji priročnik povzema gradivo, ki je bilo predstavljeno v predhodnih, s poudarkom na posameznih telesih, s katerimi človek deluje na različnih ravneh bivanja in pojasnjuje, kaj prav za prav predstavlja človekovo "auro". Več ...

Človekovih sedem principov - BABSI0001

Besant, Annie

Prvi v nizu sedmih priročnikov prinaša teozofski pogled na človekov ustroj, razdeljen v sedem principov, in opisuje ravni, na katerih ti delujejo. Predstavlja človeka kot Misleca in njegovo evolucijo skozi kraljestva narave. Več ...

Devachanska raven - LCBSI0003

Leadbeater, Charles Webster

Podobno kot peti, tudi ta priročnik opisuje nek drug neviden svet in nam predstavi njegovo prizorišče, prebivalce in pojave. Prav tako kot predhodnji temelji na jasnovidnem raziskovanju te ravni, katerega rezultati so po mnenju mnogih preveč subjektivni, a zanimivi. Več ...

Dharma - BABSI0007

Besant, Annie

Dharma ni neka zunanja stvar kot zakon ali pravičnost ali religija ali pravica. Je zakon razvijajočega se življenja, ki oblikuje vse izven njega za izražanje njega samega. Več ...

Dialog s samim seboj - KJBSI0001

Krishnamurti, Jiddu

V mojem razgovoru s samim seboj prišlo do odkritja, da misel povzroči osamljenost. Misel je sedaj sama spoznala, da je omejena in da ne more rešiti problema osamljenosti. Misel je ustvarila občutek osamljenosti, to praznino, ker je omejena, razdrobljena, ločena in ko to spozna, osamljenosti ni, zategadelj pride do osvoboditve od navezanosti. Več ...

Glas Tišine - BHBSI0001

Blavatsky, Helena Petrovna

Delo tvori del istega niza kot tisto, iz katerega so bili vzeti Stihi The Book of Dzyan (Knjige Dzyan), na katerih temelji The Secret Doctrine (Tajni nauk). Tako kot veliko mistično delo Paramartha, ima tudi The Book of the Golden Precepts (Knjiga Zlatih Pravil) isti izvor. Več ...

Govori - video posnetki s slovenskimi podnapisi

Krishnamurti, Jiddu

Vsi Krishnamurtijevi govori, naj govori o svobodi, o strahu, o ljubezni itd, nas svojevrstno vodijo k resnici. Tistim, ki se s Krišnamurtijem prvič srečajo, video On freedom (O svobodi) na kratko predstavi njegovo učenje. Že kot mladenič je izjavil, da je njegova skrb brezpogojna svoboda človeštva. Več ...

Jasnovidnost - LCBSI0005

Leadbeater, Charles Webster

Jasnovidnost ne pomeni nič drugega kot "jasno videnje", in je beseda, ki so jo žalostno zlorabljali in celo ponižali do te mere, da je služila za opis zvijač sejemskih sleparjev. Celo v svojem bolj omejenem smislu pokriva širen razpon pojavov, ki se tako zelo razlikujejo po značaju, tako da ni lahko podati definicije z eno samo besedo. Več ...

Karma - BABSI0004

Besant, Annie

Četrti teozofski priročnik govori o karmi, o nespremenljivosti tega zakona narave, o porajanju in delovanju miselnih-oblik in s tem o ustvarjanju karme. Spušča se v podrobnosti delovanja karme, v soočanje z njenimi rezultati ter v gradnjo prihodnosti z njenim zavestnim oblikovanjem. Več ...

Ko gre sonce proti severu - CMBSI0001

Collins, Mabel Cook

Razprava o šestih svetih mesecih. Velike svetovne religije povezuje globoka povezanost ceremonij, ki se vežejo na zgodbo o letu. Na materialni ravni se ta zgodba začne s praznovanjem Novega Leta, vrh pa doseže na začetku junija, ko Tibetanci praznujejo obletnico Buddhove nirvane. Več ...

Luč na Pot - CMBSI0002

Collins, Mabel Cook

To delo je razprava, pisana za osebno rabo tistim, ki ne poznajo vzhodne modrosti, a želijo vstopiti v območje njenega vpliva. Dopolnjeno je z dodatkom: Oddaljen klic. Več ...

Meditacije - KJBSI0002

Krishnamurti, Jiddu

Z namenom, da bi se izognil svojim konfliktom, je človek izumil mnoge oblike meditacije. Vse to sloni na želji, na volji, na poudarjanju uspeha in na vključujočem konfliktu in boju za dosežek. To zavestno, premišljeno prizadevanje je vedno v mejah pogojenega uma in v tem ni svobode. Več ...

Meditacije 1969 - KJBSI0003

Krishnamurti, Jiddu

V prostoru, ki ga ustvari misel okoli sebe, ni ljubezni. Ta prostor ločuje človeka od človeka in v njem nastaja vse: bitka življenja, agonija in strah. Meditacija je konec tega prostora, konec mene. Potem ima odnos povsem drugačen pomen, kajti v tem prostoru, ki ni proizvod misli, drugi ne obstaja, za vas ne obstaja. Več ...

Moč in raba misli - LCBSI0008

Leadbeater, Charles Webster

Kaj je MISEL in kako se manifestira? Tudi tisti, ki so se površno srečali s teozofsko literaturo, vedo, da človek razpolaga s telesi, ki ustrezajo vsakemu od svetov, ki prežemajo solarni sistem - da je astralno telo nosilec želja, poželenj in čustev ter, da se misli izrazijo čez višje telo, ki je še iz bolj fine materije in ga po navadi imenujemo mentalno telo. Več ...

Miselne oblike - BABSI0009

Besant, Annie

Misli so stvari. Mnogi so že prežeti z resničnostjo te trditve. Vendar pa imajo le maloštevilni jasno predstavo o tem, kakšna vrsta stvari je misel. Cilj te knjige je zato ta, da bi nam to pomagala razjasniti. Več ...

Moč mišljenja - BABSI0010

Besant, Annie

Namen te knjige je nuditi pomoč študentom pri preučevanju lastne narave, tistega dela, ki se nanaša na njeno intelektualno stran. Če bo študent osvojil tukaj predstavljena načela, bo ugotovil, da je rast njegovega mentalnega napredovanja lahko veliko hitrejša kot v primeru, ko pogojev svoje lastne rasti ne pozna. Več ...

Mojstri in Pot - LCBSI0007

Leadbeater, Charles Webster

O obstoju teh Popolnih Ljudi, ki jih imenujemo Mojstri, obstoja spoštovanja vredna količina neposrednih pričevanj. Vendar pa mislim, da bi se moral vsak med nami najprej prepričati v to, da taki ljudje dejansko morajo obstojati. Šele temu koraku lahko sledi prepričanje, da temu razredu pripadajo tudi ti, s katerimi smo stopili v stik. Več ...

Nevidni pomočniki - LCBSI0006

Leadbeater, Charles Webster

Dokler nas ni pogoltnil veliki val materializma, je veljal nevidni svet za vir žive pomoči. Vendar pa se sedaj vrača v sodobno življenje. Vso očarljivo narodopisje o palčkih, škratih in gnomih, o duhovih vode in zraka, planin in rudnikov, se ne kaže več kot nepomembno praznoverje, temveč kot nekaj, kar v osnovi sloni na dejanskih in znanstvenih dejstvih. Več ...

Notranje cvetenje - KJBSI0004

Krishnamurti, Jiddu

Poročeni ljudje so nesrečni, se neskončno prepirajo - veste, da se vse to dogaja. Fant in dekle imata tudi svoje probleme, svoje težave. In ločenost ljudi, ras, skupin - v religijske skupine, v znanstvene skupine, v poslovne skupine, v umetniške skupine: vse okoli nas je ločeno. Več ...

Ob nogah Učitelja - KJBSI0008

Krishnamurti, Jiddu

Na vsem svetu sta le dve vrsti ljudi, tisti, ki vedo, in tisti, ki ne vedo. To znanje pa je edina stvar, ki nekaj velja. Za katero religijo se je odločil človek, kateri rasi pripada - te stvari niso pomembne. Dejansko pomembna stvar je to znanje - poznavanje Božjega načrta za ljudi. Več ...

Oddaljen klic - CMBSI0005

Collins, Mabel Cook

Uvodni stavki "Luči na Pot" so oddaljen klic onstran inkarnacij tistim, ki se še bojujejo v njih. Dokler je človek še utelešen, ni sposoben dojeti stanja, ki ga nakazujejo ti stavki, kajti dejansko prehaja skozi dolino solza, je podvržen bolečini. Več ...

O ljubezni - KJBSI0005

Krishnamurti, Jiddu

Zahteva po varnosti v odnosu neizbežno povzroči trpljenje in strah. To prizadevanje za varnost izzove ne-varnost. Ali ste sploh kdaj našli varnost v kateremkoli od svojih odnosov? Ljubljeni nismo zato, ker ne znamo ljubiti. Več ...

O pravilni vzgoji in izobraževanju - KJBSI0006

Krishnamurti, Jiddu

Kot odgovor na globoke moralne, civilizacijske, socialne, ekološke probleme sodobnega sveta je Krishnamurti zasnoval pristop k vzgoji in izobraževanju, v katerem skuša vzpostaviti zvezo in ravnotežje med dvema, sicer ločenima poloma: izobraževanjem ter vzgojo, ki naj povečuje občutljivost in jasno zavedanje sebe, sveta in soljudi. Več ...

Oris teozofije - LCBSI0001

Leadbeater, Charles Webster

Knjiga, ki predstavlja splošna načela Teozofije, pojasnjuje teozofski pogled na Boga, na zakona Reinkarnacije in Karme, razpršuje zmotno razumevanje človekovega ustroja in ponuja povsem drugačen pogled na smrt ter predlaga bralcu v razmislek prednosti, ki jih prinaša teozofski pogled na življenje. Več ...

Potreba po reinkarnaciji- BABSI0015

Besant, Annie

Avtorica v tem predavanju ne obravnava celotnega nauka reinkarnacije, ampak le vidik, zakaj jo kot nauk potrebujemo, da bi si lahko pojasnili vprašanja, ki se postavljajo v zvezi s človekovim napredovanjem in njegovim značajem. Več ...

Povest o Belem Lotosu - CMBSI0003

Collins, Mabel Cook

Knjiga dokaj verno opisuje egipčansko vero in svečeništvo v obdobju, ko je ta religija že začela izgubljati svojo čistost in je degenerirala v sistem tantričnega čaščenja, onesnaženega in oskrunjenega s črno magijo, brezobzirno uporabljeno za sebične in nemoralne namene. Več ...

Razkrita kabala - LMBSI0001

Laitman, Michael

Ta knjiga ni napisana s ciljem, da bi vam bila všeč, da bi jo brali zaradi zabave, odmika od resničnosti ali brezdelja. V njej ni ničesar sladkobnega in umirjenega. Razkrita kabala zelo natančno opisuje osnove nastanka kabale, ki nas vodi po poti nastanka sveta in odkrivanja bistva življenja. Branje knjige zahteva od nas polno pozornost in enako odprt um, da bi lahko sestavili vse puzle v veliko sliko, ki se nam odkrije na koncu. Več ...

Reinkarnacija - BABSI0002

Besant, Annie

Druga knjiga v nizu teozofskih priročnikov predstavlja zakon Reinkarnacije, pojasnjuje, kaj je to, kar se v človekovem ustroju reinkarnira in kaj ne. Ugotavlja vzroke za reinkarnacijo, njeno metodo in cilje ter razgrinja dokaze zanjo in ugovore zoper njo. Več ...

Skozi Vrata iz Zlata - CMBSI0004

Collins, Mabel Cook

To besedilo predstavlja vstop v kraljestvo duše. Njegov namen je nakazati nekaj korakov, ki so nujni, da bi dosegli njegov prag. Zahodnemu svetu govori v njegovem lastnem jeziku in prav v tem dejstvu počiva precej njegove vrednosti. Več ...

Smrt - in potem? - BABSI0003

Besant, Annie

Tretji teozofski priročnik govori o tem, kaj je v človeku smrtno in kaj ne, o usodi človekovih teles in o njegovem popotovanju skozi onostranstvo, do ponovnega utelešenja, in o Nirvani, kot dokončnem umiku iz kroga rojstev in smrti. Več ...

Ustvarjanje značaja - BABSI0006

Besant, Annie - Leadbeater, Charles Webster

Človekov značaj je stvar, ki jo lahko vzamemo v svoje roke in oblikujemo. Človek lahko inteligentno in namerno spremeni samega sebe, lahko iz sebe dejansko naredi to, kar hoče. Seveda pa je to trdo delo. Več ...

Uvod v Jogo - BABSI0012

Annie Besant

Ta kratek oris Joge je namenjen pripravi študenta, ki bi jo želel prakticirati, na njegovo razumevanje Patanjalijevih Suter, najbolj pomembne razprave o Jogi. Več ...

Vidni in nevidni človek - LCBSI0004

Leadbeater, Charles Webster

Človek je nenavadno zapleteno bitje in njegova evolucija, pretekla, sedanja in bodoča je večno zanimiv študij za vse tiste, ki lahko vidijo in razumejo. Skozi kako neskončno dolga obdobja postopnega razvoja je moral preiti človek, da je postal to, kar je - vprašanje, ki so si ga v vseh dobah postavljali vsi tisti, ki so sploh razmišljali ... Več ...

Vzgoja in izobraževanje in pomen življenja - KJBSI0007

Krishnamurti, Jiddu

Krishnamurti je napisal več knjig o vzgoji; nekatere so izdali tudi njegovi učenci in somišljeniki na osnovi razgovorov z njim. Pričujoča knjiga je ena prvih, v vseh pa zasleduje dokaj zapleten in v sebi dosleden miselni svet in pogled avtorja. Več ...

Zakoni višjega življenja- BABSI0008

Besant, Annie

Resnično življenje žrtvovanja je tisto, v katerem postane odpoved tako normalna, da v njej ni nobenega napora. Če živimo takšno življenje žrtvovanja, če se vsakodnevno, vztrajno, očiščujemo za druge, potem se bomo nekega dne znašli na vrhu gore in odkrili, da smo opravili Veliko Odpoved, ne da kdajkoli sanjali, da je karkoli takega sploh mogoče. Več ...


Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2007 Teozofska knjiga