Kako poteka naročilo knjig?

Nakup e-knjig se razlikuje od nakupa tiskanih knjig. Kako se razlikujeta postopka?


Tiskane knjige

Ko ste se odločili za nakup določene knjige, kliknete na okence "Naročilo", ki Vas bo popeljalo na stran z okni, v katera vpišete Vaše ime in priimek, elektronski naslov in nato še Vaš naslov. Ko ste vnesli podatke, kliknete na okence "Potrdi".

Založba pa Vam bo po pošti poslala knjige, Vi pa jih boste plačali po povzetju in ob tem prejeli še račun za Vaš nakup.

E-knjige

Navodila o nakupu naše e-knjige dobite tudi v našem Priročniku o branju in brskanju po teozofskih e-knjigah, sicer pa poteka na naslednji način:

Ko obiskovalec obišče spletno stran določene knjige v naši spletni knjigarni, lahko vidi osnovne podatke o knjigi in s klikom na okence OGLED v rubriki Elektronska knjiga odpre v brskalniku dotično e-knjigo.

Nad e-knjigo je na vrhu okna brskalnika slika z osnovnimi ikonami za brskanje po e-knjigi. S klikom na ikono Save this book (Shrani to knjigo) prenesete e-knjigo v vaš računalnik (najbolj enostavno, da kar na Namizje), kjer se bo pojavila ikona dotične e-knjige.

Z dvoklikom na ikono odprete e-knjigo in lahko začnete brskati po njej. V vsaki od naših e-knjig je nekaj strani prosto dostopnih (po navadi eno poglavje), nakar se pojavi okno z naslednjo vsebino:

DNL DRM Activation Wizard

Welcome to the DNAML Product Activation Wizard.

To continue reading this eBook, you must first activate it. You cannot activate this product without an Internet connection. If you have a dial-up connection, please connect to the Internet now.

When you click Start, this Wizard will access the Internet to check for Updates, and download the settings for this product.

Click 'Start' to continue.

To okno vam ni potrebno prebirati, kajti s klikom na gumb Start, se vam bo odprlo okno v slovenskem jeziku z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni v carovniku za aktiviranje e-knjige

Da bi lahko prebirali nadaljnje strani v tej e-knjigi, jo morate najprej aktivirati. Aktivirate jo lahko le, ce ste povezani v internet in ce ste kupili aktivacijsko kodo za to e-knjigo.

Ko boste kliknili na gumb "Next", bo carovnik najprej odprl okno, v katerem je podana pravna podlaga, za nakup aktivacijske kode v sistemu DNAML. Slovensko besedilo pravne podlage je na voljo v nasem "Prirocniku" na spletni strani TEOZOFSKA KNJIGA. Ce se strinjate s pravno podlago, potem kliknite na gumb "I Agree to the License Agreement" in nato na gumb "Next".

Tedaj se bo odprlo okno, preko katerega se boste lahko povezali z naso spletno stranjo, na kateri boste narocili aktivacijsko kodo za to e-knjigo, ali pa aktivirali e-knjigo z ze prejeto aktivacijsko kodo.

Ko bomo prejeli Vase narocilo, Vam bomo preko e-poste poslali predracun in podatke za izvedbo placila. In ko bomo enkrat prejeli Vase nakazilo, Vam bomo preko e-poste posredovali aktivacijsko kodo za Vas izvod e-knjige, ki jo boste vnesli v obrazec in s tem aktivirali e-knjigo.

Prosimo kliknite na gumb "Next", da bi nadaljevali s postopkom.

S klikom na gumb Next boste odprli okno Terms and Conditions (Določbe in pogoji) z vsebino END USER LICENCE TERMS AND CONDITIONS (Določbe in pogoji licence končnega uporabnika). Prevod vsebine dogovora, s katerim se morate strinjati, če želite nadaljevati z nakupom e-knjige, je naslednji:

Prosimo, da skrbno preberete naslednji (EULA) dogovor. To je pravni dogovor med Vami in DNAML Pty Ltd (ABN 65 095 281 173), 4. nad., 189 Kent Street, Sydney, New South Wales, Australia (DNAML). Vsebuje pogoje Vašega nakupa e-knjig (knjig) in s tem vaše uporabe ustreznega programa, uslug in spletnih strani (v nadaljevanju DNAML uslug).

Če se strinjate s temi pogoji, kliknite na "I Agree to the License Agreement" (Strinjam se z licenčnim dogovorom) in naročite izbrano knjigo. Če se ne strinjate s temi pogoji, potem ne kliknite na "I Agree to the License Agreement" (Strinjam se z licenčnim dogovorom) in ne naročite izbrane knjige. Če boste naročili izbrano knjigo, potem bo veljalo, da se strinjate s temi pogoji.

1. O VAS

Biti morate končni uporabnik in ustrezne starosti, da sklenete zavezujoč dogovor z DNAML, v deželi, v kateri boste izpolnili naročilo izbrane knjige. Noben veljaven zakon vam ne sme preprečevati nakupa izbrane knjige.

2. NAROČILO IN AKTIVIRANJE KNJIG

(a) Da bi pridobili knjigo, morate najprej naročiti knjigo preko DNAML čarovnika za aktiviranje izdelka in dostaviti DNAML najsi:

(i) podatke veljavne kreditne kartice za plačilo nakupne cene knjige; ali
(ii) veljaven aktivacijski ključ.

(b) Potem, ko bo DNAML procesiral vaše naročilo knjige in prejel plačilo zanjo ali preveril vaš aktivacijski ključ, vam bo DNAML omogočil aktiviranje knjige z uporabo DNAML čarovnika za aktiviranje knjige in vam omogočil aktiviranje knjige na vaši napravi.

(c) DNAML Vam bo poslal aktivacijski ključ tudi v primeru, ko boste želeli ponovno aktivirati knjigo na vaši napravi.

(d) Občasno lahko določene tehnične težave odložijo ali preprečijo aktiviranje knjige. V primeru, da ne morete v razumnem času aktivirati knjige, je edina rešitev, da v skladu z veljavnim zakonom, zahtevate zamenjavo knjige.

(e) DNAML si pridržuje pravico, da kadar koli in brez napovedi spremeni, zaustavi, ukine ali onemogoči dostop do knjige ali DNAML uslug do te mere kot to omogoča veljavna zakonodaja, ne da bi bil pri tem odgovoren do vas ali katere koli tretje osebe, razen v tem oziru, da bo DNAML nadomestil knjigo, ki je ne morete aktivirati iz razlogov, ki so podani v tem členu.

(f) DNAML bo uporabil podatke, ki jih boste priskrbeli, le zato, da bi vam poslal preko e-pošte račun za knjigo in vam nudil tehnično podporo.

3. VAŠA UPORABA KNJIG

Vi lahko:

(a) aktivirate knjigo le na eni sami napravi, razen če vam DNAML ne dovoli drugače. Aktivacijski ključ, ki ga priskrbi DNAML, vam po lastni presoji omogoči ponovno aktiviranje knjige na vaši napravi, če ste le-to izgubili, poškodovali ali uničili, ali pa ste nadgradili vašo napravo, ko je zadovoljen z vašo razlago glede vaše naprave. Vi ne smete omogočiti, da bi bila knjiga dostopna preko spleta, tako da bi jo lahko sočasno uporabljali na več napravah ali računalnikih;

(b) uporabljate knjigo le za osebno, nekomercialno rabo. Zato ne smete, razen do te mere kot to omogoča veljavna zakonodaja, preprodajati, prenašati, predajati, pod-licencirati, preoblikovati, prilagajati ali ustvarjati kopije del iz nobene knjige, ki jo aktivirate.

4. CENE IN DAVKI

Če plačate knjigo z uporabo kreditne kartice:

(a) DNAML lahko kadar koli spremeni cene knjig, razen v primeru točke 4 (a) (ii), ko vam bo DNAML zaračunal ceno knjige, ki jo naročite na podlagi tega (EULA) dogovora in ki je trenutno veljavna v času vašega naročila. Vi se strinjate, da DNAML lahko obremeni vašo kreditno kartico za katero koli knjigo, naročeno preko tega (EULA) dogovora in za kateri koli dodatni znesek, s katerim ste se strinjali, na podlagi vašega naročila.

(b) Cena za knjigo vključuje blago in davke, kot so GST in VAT ter drugi davki. Če se trenutno veljavna višina teh davkov spremeni preden aktivirate knjigo, stopi v veljavo nova višina davkov, ki velja v času aktiviranja.

5. LASTNIŠTVO

(a) Strinjate se, da ne posedujete nobene pravice do kopiranja knjig ali katero koli drugo intelektualno ali drugo lastniško pravico, ki je povezana s knjigami (ali katero koli drugo od DNAML uslug). Imate le pravico aktivirati in uporabljati knjige na ne-izključni osnovi, v skladu s tem (EULA) dogovorom in zato se strinjate, da lahko katera koli druga uporaba knjig in drugih materialov v zvezi z DNAML uslugami predstavlja kršenje pravice do kopiranja ali druge intelektualne lastnine.

(b) DNAML morate obvestiti o kateri koli neavtorizirani uporabi knjige in o kateri koli drugi kršitvi intelektualne lastnine DNAML in katere koli druge osebe, ki je povezana s knjigo, takoj ko zanjo zveste in čim prej ko je to mogoče.

(c) DNAML je zadolžen, da vam izda licenco za knjige v okviru tega (EULA) dogovora, s strani založnikov teh knjig kot zastopnik založnika.

6. VSEBINA

DNAML nima nobenega uredniškega ali kakšnega drugega nadzora nad vsebino knjig. Zato razumete, da lahko z dostopom do ali z aktiviranjem knjig naletite na vsebino, ki je lahko žaljiva, nedostojna ali vprašljiva, najsi zaradi jezika, golote, nasilnosti ali katerega koli drugega razloga. Strinjate se, da boste zato uporabili vsa razpoložljiva sredstva, da boste spoštovali vse spremljajoče starostne omejitve.

7. VARNOST IN OPOMBE V ZVEZI S PRAVICO DO KOPIRANJA

(a) Zavedate se, da lahko knjige vključujejo digitalne pravice upravljanja z informacijo in tehnološko zaščito ter druge varnostne ukrepe. Razen do mere, ko to dovoljuje zakon, ne smete in ne smete opogumljati drugih ali jim pomagati pri kršenju ali poskusu kršenja katere koli od varnostih komponent, ki so povezane s knjigami.

(b) Ne smete odstraniti, zaobiti ali izbrisati katero koli copyright oznako, blagovno znamko ali drugo opombo o lastništvu, ki je prisotna v kateri koli knjigi, in morate zagotoviti, da se te opombe pojavijo na vsaki kopiji knjige, ki jo ustvarite.

8. VAŠE ODGOVORNOSTI

(a) Vi ste odgovorni za katere koli sistemske zahteve in pristojbine, ki so potrebne za to, da lahko aktivirate knjige.

(b) Spoštovati morate vso veljavno zakonodajo v zvezi z naročilom in aktiviranjem knjig.

(c) Strinjate se, da boste DNAML posredovali točno, tekočo in popolno informacijo, ki je potrebna za naročilo in aktiviranje knjig.

9. ZASEBNOST

(a) Da bi lahko naročili in aktivirali knjige in uporabljali povezane DNAML usluge, boste morali posredovati informacijo o sebi. DNAML se zavezuje, da bo spoštoval vašo zasebnost. Kako DNAML varuje zasebnost lahko pregledate v DNAML politiki zasebnosti.

(b) Ne da bi omejevali pogoje DNAML politike zasebnosti, se strinjate, da DNAML lahko:

(i) zbere in uporabi tehnične podatke in povezano informacijo, vključno s tehnično informacijo o vaši napravi, sistemu in o uporabi programa in dodatkov, ki jo občasno zbira zaradi zagotavljanja knjig in povezanih uslug. DNAML lahko uporabi to informacijo, dokler je ta v takšni obliki, da ne razkriva vaše osebne identitete, zato da bi izboljšal svoje izdelke in usluge; in

(ii) brez obveznosti do vas, predal kakršno koli informacijo o vas oblastem, ki izvajajo zakon, če DNAML meni, da je to potrebno ali primerno, da bi se spoštovala določila tega (EULA) dogovora.

10. DNAML IZJEME IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

(a) DO TE MERE KOT TO DOLOČA ZAKON, SO KNJIGE DOSTOPNE TAKŠNE "KOT SO" IN "TAKO DOSTOPNE" KOT JE TO DOLOČENO V TEM (EULA) DOGOVORU, ZATO DNAML ZAVRAČA VSA POROŠTVA, ZAGOTOVILA IN POGOJE GLEDE VSEBINE TEGA (EULA) DOGOVORA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA:

(i) KAKRŠNE KOLI OBVEZNOSTI GLEDE PRODAJNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN; IN

(ii) ZAGOTOVILA IN OBVEZNOSTI, DA BO VAŠA UPORABA DNAML USLUG NEPREKINJENA, BREZ NAPAK ALI BREZ KAKRŠNIH KOLI VARNOSTNIH VDOROV.

(b) DO TE MERE KOT TO DOLOČA ZAKON IN RAZEN V PRIMERU, KO TO POSEBEJ DOLOČA TA (EULA) DOGOVOR, POTRJUJETE, DA RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA NITI DNAML NITI NJEGOVI PARTNERJI ALI NOSILCI LICENCE, NITI NOBEDEN OD NJEGOVIH URADNIKOV, ZAPOSLENIH, ZASTOPNIKOV ALI POGODBENIKOV, NI ODGOVOREN DO VAS V ZVEZI Z VAŠIMI NAROČILOM IN AKTIVIRANJEM KNJIG IN DRUGO UPORABNO DNAML USLUG ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO ALI POSREDNO, SLUČAJNO, POSEBNO, POSLEDIČNO, ODŠKODNINSKO ALI DRUGAČNO ŠKODO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA:

(i) VSEBINO, KI SE LAHKO ZDI ŽALJIVA, NEDOSTOJNA ALI VPRAŠLJIVA;

(ii) KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI SE VAM LAHKO PRIPETI KOT POSLEDICA HIPERPOVEZAV DO DRUGIH SPLETNIH STRANI ALI DRUGIH VSEBIN NA SPLETNI STRANI DNAML, VKLJUČNO S KAKRŠNIM KOLI ZANAŠANJEM Z VAŠE STRANI, DA SO TE HIPERPOVEZAVE ALI VSEBINE CELOVITE, TOČNE ALI OBSTOJEČE; ALI

(iii) KAKRŠNO KOLI ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, DOBREGA POČUTJA, PODATKOV ALI DRUGIH NEOTIPLJIVIH IZGUB, KAKOR KOLI ŽE POVZROČENIH, NAJSI IZHAJAJOČIH IZ POGODBE, PRESTOPKA (VKLJUČNO, VENDAR PA NE OMEJENO NA MALOMARNOST) ALI KAKO DRUGAČE, PA ČETUDI JE BILO PODANO VNAPREJŠNJE OPOZORILO NA MOŽNOST TAKŠNIH ŠKOD.

(c) NIČ V TEM (EULA) DOGOVORU NE IZKLJUČUJE ALI OMEJUJE OBVEZNOSTI ALI ODGOVORNOSTI DNAML, KI JIH NI MOGOČE ZAKONITO IZKLJUČITI ALI OMEJITI. BREZ TE OMEJITVE LAHKO KUPCI V AVTRALIJI IN NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH KORISTIJO DOLOČENE PRAVICE IN SREDSTVA, KI IZHAJAJO IZ ZAKONA O POSLOVNI PRAKSI IN PODOBNIH DRŽAVNIH IN TERITORIALNIH ZAKONOV TER DRUGE ZAKONODAJE, ZARADI KATERE OBVEZNOSTI NI MOGOČE ZAKONSKO PREOBLIKOVATI ALI IZKLJUČITI. ČE KUPUJETE KNJIGO V AVSTRALIJI ...
11. SPREMINJANJE TEGA (EULA) DOGOVORA

DNAML lahko od časa do časa spremeni ta (EULA) dogovor. V tem primeru bo objavil spremenjene pogoje na spletni strani DNAML. Strinjate se, da ste vezani na spremenjene pogoje (EULA) dogovora, če je DNAML te spremenil pred vašim naročilom in aktiviranjem knjige.

12. PRENEHANJE TEGA (EULA) DOGOVORA IN UKINITEV DNAML USLUG

DNAML lahko, kot možnost, prekine ta (EULA) dogovor in vse licence, ki so bile podarjene v njegovem okviru, ali ustavi ali omeji dostop do DNAML uslug (ali katero koli od teh stvari), če niste, ali če DNAML misli, da niste, spoštovali obveznosti iz tega (EULA) dogovora, ali pa če to od DNAML zahteva veljavni zakon. Tudi v tem primeru ste, brez omejitev, še vedno dolžni poravnati vse zneske, ki jih dolgujete DNAML na podlagi tega (EULA) dogovora do datuma prenehanja dogovora.

13. UKINITEV DNAML USLUG

DNAML lahko kadar koli in brez opozorila ukine DNAML usluge.

14. DODATNI KORISTNIKI

Strinjate se, da so vse članice DNAML skupine podjetij, DNAML partnerji in njihovi distributerji in lastniki avtorskih pravic ali licenc knjig, dodatni koristniki tega (EULA) dogovora in lahko sprejmejo kakršen koli ukrep, ki zaščiti njihove koristi.

15. CELOTEN DOGOVOR IN PRAVNOMOČJE

Ta (EULA) dogovor predstavlja celoten dogovor med vami in DNAML glede obravnavane vsebine. Kakršno koli predhoden dogovor, obveznost ali odgovornost, ki se nanaša na to vsebino, sedaj nadomešča ta dokument, tako da nima nikakršnega nadaljnjega učinka.

Kakršna koli prodajna transakcija na podlagi tega (EULA) dogovora se odvija v skladu zakonom države New South Wales. Končni uporabniki so odgovorni za spoštovanje vseh zakonov na področju, na katerem naročajo knjigo od DNAML.

ALI ČE NA KRATKO POJASNEMO IN POVZAMEMO VSEBINO DOGOVORA, S KATERIM SE MORATE STRINJATI, KO KUPUJETE NAŠO E-KNJIGO

Naše e-knjige so izdelane s pomočjo programa, katerega lastnik je avstralsko podjetje DNAML. Poleg programa za izdelavo e-publikacij je sedaj podjetje DNAML ponudilo tudi lastne usluge e-trženja in upravljanja zaščite intelektualne lastnine. Te usluge zajemajo dve možnosti: ponudbo celovitega vodenja e-trgovine ali pa upravljanje z aktivacijskimi ključi (kodami) in z njima povezan varnostni nadzor. Naš zavod je sklenil z DNAML dogovor o upravljanju z aktivacijskimi ključi, vendar pa nase prevzel trženje e-knjig, a v skladu z zahtevami, ki jih postavlja DNAML, ki je, pravno gledano, zastopnik zavoda kot založnika ponujenih knjig. Po drugi strani pa je naš zavod, ker opravlja trženje e-knjig, zastopnik DNAML v odnosu do vas kot končnega uporabnika. Zato je zavod tisti, ki odpravlja vse nejasnosti in morebitne težave v zvezi z naročilom, nakupom, aktiviranjem in uporabo naših e-knjig. Tako za vas veljajo, poleg splošnih, tista določila dogovora (s katerimi se morate strinjati), ki so vezana na uporabo aktivacijskih ključev (kod).

Če se torej strinjate z dogovorom, potem kliknete v gumb I agree to the License Agreement (Strinjam se z licenčnim dogovorom) in nato gumb Next.

Sedaj se vam bo odprlo okno za aktiviranje e-knjige z naslednjo vsebino:

Prosimo vnesite prejeto aktivacijsko kodo za e-knjigo.

Activation Code - z oknom za vnos kode (in dodatno možnostjo naložitve na USB ključ)

Ce se nimate aktivacijske kode, potem kliknite na okno "Narocilo e-knjige".

Klik na gumb Narocilo e-knjige vas bo popeljal na spletno stran, na kateri boste izpolnili obrazec za naročilo e-knjige.

Potem, ko boste opravili naročilo, nakazali ustrezen znesek na naš transakcijski račun in posledično prejeli aktivacijsko kodo (ključ), boste ponovili postopek in v zadnjem oknu vnesli vašo aktivacijsko kodo ter kliknili na gumb Activate (Aktivirajte). Na ta način bo e-knjiga aktivirana v vašem računalniku z vsemi svojimi možnostmi brskanja, shranjevanja in tiskanja.

Spletni strani
TEOZOFSKA KNJIGA in TEOZOFIJA V sLOVENIJI
se Vam že vnaprej zahvaljujeta za Vaše zaupanje!


Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2007 Teozofska knjiga